vulringen

Shims.

Stalen shims.

Shims 10 x 22 x 0.5 mm.

Bestel
RN Tuning

Losi 5ive-T differential shims 0,5 mm. Deze sims hebben dezelfde dikte als de standaard Losi sims.

4 stuks.

Shims 10 x 22 x 0.25 mm.

Bestel
N-R-P

Losi 5ive-T differential shims 0,25 mm

4 stuks.

Shims 5 x 10 x 1 mm.

Bestel
RN Tuning
10 stuks.

Shims 5 x 10 x 0.5 mm.

Bestel
RN Tuning
10 stuks.

Shims 5 x 10 x 0.3 mm.

Bestel
RN Tuning
10 stuks.

Shims 6 x 12 x 1 mm.

Bestel
RN Tuning
10 stuks.

Shims 6 x 12 x 0.5 mm.

Bestel
RN Tuning
10 stuks.

Shims 6 x 12 x 0.3 mm.

Bestel
RN Tuning
10 stuks.

Shims 8 x 14 x 1 mm.

Bestel
RN Tuning
10 stuks.

Shims 8 x 14 x 0.5 mm.

Bestel
RN Tuning
10 stuks.

Shims 8 x 14 x 0.3 mm.

Bestel
RN Tuning
10 stuks.

Shims 10 x 16 x 1 mm.

Bestel
RN Tuning
10 stuks.

Shims 10 x 16 x 0.5 mm.

Bestel
RN Tuning
10 stuks.

Shims 10 x 16 x 0.3 mm.

Bestel
RN Tuning
10 stuks.